Grafik zajęć

Poniżej prezentujemy grafik zajęć dla dorosłych i dla dzieci. 
Wciąż można dopisać się na zajęcia Solo Latino do grupy początkującej do Michałowa-Reginowa.
O zajęcia z Solo Latino w Wołominie należy pytać w Miejskim Ośrodku Kultury.

Ponadto wciąż zachęcamy dzieciaki do dołączenia do grup w obydwu szkołach.