Zajęcia taneczne w Józefowie

Uruchamiamy zajęcia taneczne dla dzieci klas IV -VII w Szkole Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie.

Spotkanie organizacyjne z lekcją pokazową odbędzie się 03.02. 2020r. o godzinie 15.20.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach 15.20-16.05. Koszt dwóch pierwszych zajęć w lutym wynosi 30 zł.

Pierwsze zajęcia odbędą się 24 lutego. Zapisy trwają !!!