Practisy w lutym

Serdecznie zapraszamy na piątkowe practisy!
W lutym, z uwagi na ferie zimowe, zajęcia odbędą się 15go i 22go. 
Start godzina 19.00