Practisy w grudniu

Serdecznie zapraszamy na dwa kolejne practisy 🙂
W grudniu tańczymy pierwszego i piętnastego, godzina 19.30
jak zawsze w Liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie.
Koszt: 10 zł/os